calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

10 Marzec 2017

Szkoł Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoł Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach,

Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 15 95

www.sp.noweskalmierzyce.pl

 

 Obwód szkoły:  Wieś:  Śliwniki, Mączniki, Węgry, Skalmierzyce ul. Podkocka

Miasto: Nowe Skalmierzyce ul. 25 Stycznia, 3 Maja, Narutowicz, Kamienna, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mertki, Mickiewicza, Mostowa, Okólna, Podkocka, Polna,  Szkolna,

W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Jednakże w latach 2017/2018 planowana jest budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 36 m. Placówka dysponuje boiskiem o nawierzchni sztucznej 22m x 44m, 25 salami lekcyjnymi, w tym salami komputerowymi, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, stołówką oraz zapleczem kuchennym.

 

Rok szkolny 2016/2017

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VI

66

3

 

2005

V

64

3

 

2006

IV

76

3

 

2007+2008

III

119

6

 

2008+ 2009

II

104

5

 

2009 + 2010

I

13

1

 

Stan na dzień 30.09.2016

442

21

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VII

 

2

33

2005

VI

 

3

64

2006

V

 

3

76

2007+2008

IV

 

2

42

2008+ 2009

III

 

5

104

2009 + 2010

II

13 -1 oddział

2

42

2010

I

 

2

45

Razem

 

19

406

Rok szkolny 2018/2019

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VIII

 

2

33

2005

VII

 

2

37

2006

VI

 

3

76

2007+2008

V

 

2

42

2008+ 2009

IV

 

2

44

2009 + 2010

III

13 -1 oddział

2

42

2010

II

 

2

45

2011

I

 

2

36

Razem

 

14

355

 Rok szkolny 2019/2020

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2005

VIII

 

2

37

2006

VII

 

2

43

2007+2008

VI

 

2

42

2008+ 2009

V

 

2

44

2009 + 2010

IV

13 -1 oddział

2

42

2010

III

 

2

45

2011

II

 

2

36

2012

I

 

2

30

Razem

 

14

319

Rok szkolny 2020/2021

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2006

VIII

 

2

43

2007+2008

VII

 

2

42

2008+ 2009

VI

 

2

44

2009 + 2010

V

13 – 1 oddział

2

42

2010

IV

 

2

45

2011

III

 

2

36

2012

II

 

2

30

2013

I

 

2

35

Razem

 

14

317

Rok szkolny 2021/2022


Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2007+2008

VIII

 

2

42

2008+ 2009

VII

 

2

44

2009 + 2010

VI

13- 1 oddział

2

42

2010

V

 

2

45

2011

IV

 

2

36

2012

III

 

2

30

2013

II

 

2

35

2014

I

 

2

47

Razem

 

14

321

Rok szkolny 2022/2023

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2008+ 2009

VIII

 

2

44

2009 + 2010

VII

13 – 1 oddział

2

42

2010

VI

 

2

45

2011

V

 

2

36

2012

IV

 

2

30

2013

III

 

2

35

2014

II

 

2

47

2015

I

 

2

44

Razem

 

14

323

Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Śliwniki

10

9

14

13

14

11

11

Mączniki

1

3

6

3

7

6

4

Węgry

3

2

4

6

1

4

4

Nowe Skalmierzyce

 

 

 

 

 

 

 

25 stycznia

2

0

0

1

1

1

1

3 maja

1

3

2

0

3

1

5

Narutowicza

2

0

1

0

0

1

0

Kamienna

0

3

0

1

2

0

2

Kolejowa

2

0

2

1

1

0

1

Kościuszki

0

2

2

2

3

2

4

Krótka

1

2

2

1

0

2

2

Kwiatowa

0

0

1

0

2

2

0

Lipowa

2

1

0

4

1

1

0

Mertki

2

2

1

0

1

1

1

Mickiewicza

4

5

2

4

3

4

5

Mostowa

1

4

1

3

2

3

1

Okólna

1

1

2

3

1

1

1

Podkocka

0

0

1

0

1

1

1

Polna

1

0

2

0

1

1

2

Szkolna

0

0

0

0

0

0

0

Razem

33

37

43

42

44

42

45

 

Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Śliwniki

9

10

7

13

14

6

Mączniki

5

2

5

5

2

2

Węgry

3

1

4

4

4

4

Nowe Skalmierzyce

 

 

 

 

 

 

25 stycznia

3

0

1

1

1

0

3 maja

2

4

3

3

4

0

Narutowicza

0

1

0

1

0

1

Kamienna

3

1

1

4

4

1

Kolejowa

0

0

0

1

1

0

Kościuszki

0

0

2

1

1

2

Krótka

1

2

2

3

3

0

Kwiatowa

2

2

1

0

0

0

Lipowa

0

0

0

1

0

1

Mertki

4

2

0

0

3

0

Mickiewicza

0

3

1

4

2

2

Mostowa

1

0

0

1

1

0

Okólna

1

0

1

0

3

0

Podkocka

0

1

2

0

1

0

Polna

2

1

5

5

0

1

Szkolna

0

0

0

0

0

0

Razem

36

30

35

47

44

20

W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.