calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

  1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, a w szczególności:

 a)   monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty twarde,

b)   monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty miękkie,

c)    przygotowywanie wniosków/aplikacji w sprawach pozyskania funduszy zewnętrznych,

d)   przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów,

e)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Gminy w zakresie pozyskania informacji do opracowania wniosków/aplikacji,

f)    nadzór nad prawidłową realizacją wdrażanych projektów,

g)   rozliczanie wdrażanych projektów,

h)   opracowywanie sprawozdań z wdrażanych projektów.

      2. Przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażanymi projektami przez wymagany okres związania z zapisami umów.