calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Do zadań na stanowisku do spraw Zamówień Publicznych (symbol literowy „ZP”) należy:

  1. Kompleksowe prowadzenie procedur związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych dla wszystkich Referatów na podstawie danych od nich otrzymanych.
  2. Kompleksowe prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień  publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu dla wszystkich Referatów 
    na podstawie danych od nich otrzymanych.
  3. Prowadzenie rejestrów postępowań i opracowywanie sprawozdań.
  4. Prowadzenie rejestrów zleceń Urzędu.
  5. Przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi zamówieniami przez wymagany okres związania z zapisami umów.