calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Spraw Społecznych i Rodziny

pok. nr 3 i 4 parter  tel 62 762 97 48, 62 762 97 44 oraz 62 762 97 47

1)                 Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych;
a)  Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
b) Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przyznanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i Wojewodę Wielkopolskiego
2) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym w stosunku do osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
3) Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze
4) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postepowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczenia rodzicielskiego
a) Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego,
b) Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń rodzicielskich przyznanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i Wojewodę Wielkopolskiego

5) Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania zasiłków dla opiekunów;
Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów;
6)  Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
a) Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
b)  Prowadzenie spraw w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
7) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń wychowawczych;
a) Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych -500+
b) Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń wychowawczych przyznanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i Wojewodę Wielkopolskiego
8) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postepowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczenia pieniężnego „Za życiem”.1 Przygotowywanie indywidualnych projektów decyzji w sprawie świadczenia „Za życiem”
9) Przyjmowanie wniosków o Kartę Dużej Rodziny, wprowadzenie wniosków w platformę KDR
10) Przyjmowanie wniosków, przygotowywanie indywidualnych decyzji, oraz wypłacanie świadczenia –„Kasa dla bobasa” zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

11)Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków „Dobry Start”,  

12)Pozyskiwanie samodzielnie danych do ustalenia prawa do świadczeń  drogą elektroniczną tj:

a)      Weryfikacja tożsamości osoby w Centralnej bazie beneficjentów

b)      Weryfikacja pobierania świadczeń w innych Jednostkach terenowych,

c)      Weryfikacja danych osób w rejestrze Pesel

d)     Weryfikacja niepełnosprawności w systemie EKSMOon

e)      Weryfikacja danych o bezrobociu w aplikacji Centralnej Rynku Pracy

f)       Weryfikacja danych w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów,

g)      Weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS

h)      Weryfikacja danych o firmie w systemie CEIDG

i)        Weryfikacja danych podmiotu w systemie KRS

j)        Sprawdzanie , czy osoba posiada uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

k)       Weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie KRUS