calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

15 Kwiecień 2024

Nieodpłatna pomoc prawna - komunikat

W celu skorzystania z pomocy prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:

Od poniedziałku do piątku (godz. 8.00-16.00)

 

lub przez internet - https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomocLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

 

Miasto Ostrów Wielkopolski

 

 

Lp.

 

Miejsce, termin oraz godziny urzędowania

 

 

1.

 

Urząd Miejski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 1200 -1500.

Porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

2.

 

Fundacja „Głodnych Nakarmić” – „Udzielanie pomocy uzależnionym, współuzależnionym i dotkniętym przemocą”, ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Miejski Punkt Pomocy Doraźnej czynny od poniedziałku do piątku od godz.9:00 – 13:00.

 

3.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

  • Poradnictwo prawne: czwartek od 1100 - 1200, zapisy pod nr telefonu  62 592-11-22, bądź osobiście – pok. 23 lub 24.
  • Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju 24 - I piętro, godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 700 - 1500

Nr telefonu 62 592-11-22 wew. 224.

  • Konsultacja psychologiczna: wtorek 1000 - 1600, zapisy pod numerem telefonu 62 592-11-22 wew. 223 lub 224, bądź osobiście – pok. 23 lub 24.

 

 

Gmina Przygodzice

 

4.

 

Pomoc prawna: godziny dyżurów poniedziałek 700-1100, wtorek 745-1145,  środa 700-1100, czwartek 700-1100, piątek 700-1100 – Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach ul. Wrocławska 52, tel. 62 592 70 11 w. 5.

 

5.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50. Poradnictwo rodzinne i pomoc bezrobotnym. Telefon 62 592-59-80- praca socjalna, 62 592-59-84-5 również praca socjalna i asystenci rodzin, 62 592-59-82-3 świadczenia rodzinne, 62 592-59-87 Kierownik GOPS (poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 700-1500), e-mail: gopsprzygodzice@osw.pl

 

6.

 

Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Przygodzicach – Urząd Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. 2 pok. Nr 9 przyjmuje przewodniczący, tel. 62 737 41 43.

7.

 

Terapeuta Uzależnień w punkcie terapeutycznym. Dyżur we wtorki 1400-1700  w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, tel. 62 592 70 11 wew.5  Informacja poprzez przewodniczącego GKRPA, telefon  62 737 41 43.

 

8.

 

Zespół interdyscyplinarny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50 pokój na piętrze, telefon 62 592 59 87 (przeciwdziałanie przemocy, Niebieska karta), e-mail: gopsprzygodzice@osw.pl

 

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

9.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Interdyscyplinarnej w Nowych Skalmierzycach  dla mieszkańców w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Podkocka 4, Skalmierzyce. Możliwość skorzystania ze wsparcia: radcy prawnego, psychologa,  pracownika socjalnego, pedagoga, dietetyka, położnej.

Dyżur specjalistów raz w miesiącu, po uprzednim umówieniu telefonicznym: 62 580 40 20.

10.

 

Punkt konsultacyjny dla osób  uzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie. Czynny w każdy poniedziałek  w godzinach od 16.00 do 19.00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, ul. Podkocka 4,  Skalmierzyce. Możliwość skorzystania                     z bezpłatnej pomocy specjalistów: terapeuty ds. uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologa.

Kontakt telefoniczny: 62 580 40 20.

 

11.

 

Wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek, prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

- Dyżury telefoniczne członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy wtorek w godzinach 16.00-19.00 pod numerem: 664 713 222

-Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjmowane są codziennie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Skalmierzyce-pok.  4 lub 15.  Telefon: 62 762 97 44 lub 62 762 97 25.

Dotyczy wszystkich osób potrzebujących pomocy z terenu gminy.

 

12.

 

 Zespół Interdyscyplinarny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych

 Skalmierzycach, ul. Podkocka 4, telefon 62 580 40 20(przeciwdziałanie przemocy, Niebieska Karta), e -mail: mgosp@noweskalmeirzyce.pl

 

13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach , ul. Podkocka 4. Poradnictwo rodzinne, pomoc osobom starszym , samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, tel. 62 580 40 20( czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), e mail: mgops@noweskalmierzyce.pl.

 

14.

Pomoc prawna, Nowe Skalmierzyce, ul. 3 Maja 20, dyżury: poniedziałek: 8.00- 12.00, wtorek: 7.30-11.30, środa: 7.30-11.30, czwartek: 8.00-12.00, piątek: 9.00 -13.00. Zapisy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00, po uprzednim  umówieniu telefonicznym, tel. 539 526 070.

 

 

Gmina i Miasto Odolanów

 

15.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie – Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów, pokój nr. 4. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800– 1500

Kryteria dostępu: Rodziny z problemem alkoholowym (żony, dzieci, rodzice),

Osoby nadużywające alkoholu, pijące szkodliwie, uzależnione,

Rodziny z problemem przemocy (ofiary, świadkowie oraz sprawcy przemocy),

Osoby z wykluczenia społecznego (długotrwale bezrobotne, po wyjściu z zakładów karnych, itp.)

16.

Zespół Interdyscyplinarny

MGOPS w Odolanowie ul. Gimnazjalna 8C, 63-430 Odolanów  od poniedziałku do piątku  800– 1500 .       

Kryteria dostępu: rodziny z problemem przemocy (ofiary, świadkowie oraz sprawcy przemocy), osoby z wykluczenia społecznego (długotrwale bezrobotne, po wyjściu z zakładów karnych, itp.)

 

17.

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Odolanowie

Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Gimnazjalna 6, 63-430 Odolanów

Wtorki w godzinach 1600– 1900.       

Kryteria dostępu: rodziny z problemem alkoholowym, osoby nadużywające alkoholu, pijące szkodliwie, uzależnione, rodziny z problemem przemocy, rodzice samotnie wychowujące dzieci, osoby z wykluczenia społecznego (długotrwale bezrobotne, po wyjściu z zakładów karnych, itp.)

 

18.

Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie

ul. Gimnazjalna 8C, 63-430 Odolanów

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730– 1630

Kryteria dostępu: poradnictwo rodzinne i pomoc bezrobotnym, praca socjalna i asystenci rodzin, świadczenia rodzinne.

 

19.

Grupa wsparcia AA MARCIN

CIS Odolanów Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie ul. Bartosza 14

We wtorki 1800– 2000

Kryteria dostępu: osoby z problemem alkoholowym, rodziny z problemem alkoholowym

 

20.

Nieodpłatna pomoc prawna

Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Gimnazjalna 8C, 63-430 Odolanów

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku 800– 1600

Kryteria dostępu: osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163,693 i 1045) i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub osoby, które posiadają ważna Kartę Dużej Rodzin, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku i o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693), osoby, które posiadają ważna legitymację weterana, albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), osoby, które ukończyły 26 rok życia, lub, która ukończyła 65 lat, lub, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

 

Gmina i Miasto Raszków

 

21.

 

Rodzinny punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt  czynny jest dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek od godz. 1600 - 1900 oraz w piątek w godz. 800 - 1100. Telefon 62 734 35 97, 662-212-409     e-mail: mgops@raszkow.pl

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie  - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

 

22.

 

Porady Psychologiczne dla osób: doświadczających kryzysu i osobistych problemów emocjonalnych (choroba, żałoba, rozwód itp.), doświadczających przemocy w rodzinie (psychologicznej, fizycznej, ekonomicznej, itp.), doświadczających problemów w funkcjonowaniu z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia, mających trudności w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej, nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych(narkotyki, dopalacze, itp.), uzależnionych od zachowań (hazard, gry komputerowe, itp.), członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, dla osób opuszczających Zakład Karny, mające trudności w funkcjonowaniu oraz dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców.

Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 900-1400, telefon 62 734 35 97. Adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

 

23.

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy. Radca prawny pełni dyżur dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 900  - 110 0.         Telefon 62 734 49 15.

Adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

 

 

24.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej organizowany przez Powiat Ostrowski:

Punkt czynny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek – w godzinach: od 10.30 do 14.30

- wtorek – w godzinach: od 11.00 do 15.00

- środę – w godzinach: od 8.30 do 12.30

- czwartek – w godzinach: od 12.00 do 16.00

- piątek – w godzinach: od 11.30 do 15.30

Pokój nr 7, telefon 539 526 070

 

 

Urząd Gminy Sieroszewice

 

25.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Sieroszewice  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 900– 1430          

Pokój nr 5

 

26.

 

Pomoc prawna – Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice  w ramach umowy z Radcą Prawnym, który udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice w poniedziałki w godzinach 1600– 1700  .

Urząd Gminy Pokój nr 8

 

Urząd Gminy Sośnie

 

27.

 

Nieodpłatne porady w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielane przez pracowników socjalnych, wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Sośniach. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530. Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, telefon  62 730-78-08.

 

28.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62 730-78-08 , czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 730-1530 .

e-mail gops@sosnie.pl

Porady są udzielane klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

29.

Punkt konsultacyjny dla osób szkodliwie pijących, uzależnionych i ich rodzin w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, telefon 695-415-667.

 

Terapeuta uzależnień pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 – 1300,

Tel. 695-415-667

Psycholog   pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci  poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.30 do 18.30.

Tel.  535- 074 -736

 

30.

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy przy Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, pokój nr 4. Tel. 62 739-39-10. Adwokat pełni dyżur we wtorki w godzinach 800 – 1000

31.

Grupa Wsparcia „Moja Wola”- Świetlica Wiejska w Sośniach, ul. Wielkopolska 29. Spotkania grupy wsparcia w każdy piątek w godzinach 1800 – 2000

 

 

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

 

32.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski , budynek B, Telefon 62 734 62 37. Czynne w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530 . Strona internetowa: www.ostrowwielkopolski.pl , e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

 

33.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Telefon  62 736 28 46, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 . Strona internetowa: www.gops.ostrowwlkp.pl , e-mail: info@ostrowwlkp.pl

 

34.

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Ostrowie Wielkopolskim,  Al. Powstańców Wielkopolskich 12. Telefon  62 736 28 46, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530 .

 

 

PONADTO

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Telefon na centralę: 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl

Godziny pracy Urzędu: 815 – 1615 .

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 062 73 78 429

e-mail: prk@powiat-ostrowski.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 , Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przyjmuje w poniedziałek i czwartek w godzinach 800 – 1500

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

telefon na centralę:  22 551 77 00 , e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

infolinia: 800-676-676 – dyżur w poniedziałki w godzinach 1000 – 1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach 800 – 1600 . Połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

 

Rzecznik Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Chocimska 6 
00-791 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 815 -1615
telefon: (22) 583 66 00,

Dziecięcy telefon zaufania: 800 12 12 12 czynny całodobowo
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centrum Obsługi Telefonicznej
22 560 16 00

Konsultanci dostępni w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00

 

Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 1 b

Obsługa interesantów:

 w poniedziałek w godzinach 800 -1700

od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1500 .PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO w roku 2024

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

 

Godziny dyżurów

 

Udzielający porad

 

Rodzaj

porad

 

 

 

1

 

Ostrów Wielkopolski

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 8)

tel. 539 526 070

 

Poniedziałek:10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek:  10:00 – 14:00

 

 

radca prawny

 

Porady

Prawne/

Poradnictwo obywatelskie/

Mediacja

 

 

2

 

Odolanów

(Ośrodek Zdrowia pokój   nr 103)

ul. Gimnazjalna 6

tel. 539 526 070

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

 

 

adwokat

 

Porady

Prawne/                 Poradnictwo       obywatelskie/     Mediacja

 

 

 

3

 

Nowe Skalmierzyce

(Świetlica Środowiskowa)

 ul. 3 Maja 20

 tel. 539 526 070

Poniedziałek:  8:00 – 12:00

Wtorek:  7:30 – 11:30

Środa:    7:30 – 11:30

Czwartek:   8:00 – 12:00

Piątek: 9:00 – 13:00

 

 

adwokat/radca prawny

 

Porady

Prawne/

Poradnictwo obywatelskie/

Mediacja

 

                                          Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

 

 

 

4

 

Raszków – Przybysławice 42

 

(Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

 tel. 539 526 070

 

Poniedziałek:  10:30 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 15:00

Środa:  8:30 – 12:30

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek:  11:30 – 15:30

 

 

radca prawny

Porady

Prawne/

Poradnictwo

Obywatelskie/ Mediacja

 

5

 

Ostrów Wielkopolski

 

 ul. Asnyka 8 (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 539 526 070

Poniedziałek:  9:00 – 13:00

Wtorek:  12:00 – 16:00

Środa:   12:00 – 16:00

Czwartek:  12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00

 

radca prawny/

adwokat

 

 

Porady

Prawne/ Poradnictwo

      Obywatelskie/

          Mediacja

 

 

6

 

Przygodzice

 

ul. Wrocławska 52 (Gminny Ośrodek Kultury)

- tel. 539 526 070

Poniedziałek:  7:00 – 11:00

Wtorek:  7:45 – 11:45

Środa:  7:00 – 11:00

Czwartek:   7:00 – 11:00

Piątek:  7:00 – 11:00

 

 

adwokat

Porady

Prawne/ Poradnictwo

Obywatelskie/    Mediacja