calendar 25 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

21 Maj 2024

Od 1 lipca nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca br. w Gminie i Mieście Skalmierzyce będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 35,00 zł za osobę. Stosowną uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na sesji w dniu 29 kwietnia br.  Za decyzją samorządu o podwyżce stoi znaczny wzrost kosztów utrzymania całego systemu komunalnego. W głównej mierze składają się na to wyższe o 13% koszty zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) przez RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., a ponadto również zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, wzrost cen energii elektrycznej, paliw oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z prawem system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Łączne koszty jego funkcjonowania w roku 2024 oszacowano na kwotę 6.036.191,00 zł. Obecne zaś roczne wpływy do budżetu, przy wprowadzonej w styczniu 2022 roku stawce  opłaty 29,00 zł za osobę, wynoszą ok. 4.949.136,00 zł, czyli występuje niedobór 1.087.055,00 zł. Przeliczając powyższą kwotę na 1 mieszkańca (opłatą objętych jest około 14.340 mieszkańców), zwiększenie opłaty o 6,00 zł od osoby do kwoty 35,00 zł spowoduje, że wpływy roczne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dopłatą z budżetu gminy będą się bilansować z poziomem wydatków w bieżącym roku. Zmiana opłaty jest zatem najniższa z możliwych.

Na ulgę mogą liczyć właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady. Dotychczas wynosiła ona 1 zł od osoby, od lipca wzrośnie do 2 zł od osoby.  W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny zwolnienie z opłaty obejmuje trzecie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 rż.

Segregacja odpadów jest obowiązkowa – powyższa stawka dotyczy opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosić ona będzie 70,00 zł od osoby.

Magdalena Kąpielska