calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

LGD

Ogłoszenie naboru 17/2023 - rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Więcej informacji - przejdź tutaj SLGDOPW uprzejmie informuje o ogłoszeniu Naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2023.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Więcej informacji:  TUTAJ


 

Więcej informacji:

http://slgdopw.pl/opw/#nabory-wnioskow/nabory-2014-2020/nabory-konkursowe/nabor-152022-pdg/ogoszenie 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" informuje o zmianie terminu organizowanych warsztatów dla młodzieży pn. "Zmień własną przestrzeń".

TERMIN: 30.11.2022 r. (środa), godz. 8:30-15:00 (z przerwą na posiłek, który zapewnia LGD)

MIEJSCE: Krotoszyn, ul. Zdunowska 12.

 

Prosimy Państwa o wsparcie naszej kampanii promocyjnej i zamieszczenie załączonego w załączniku aktualnego plakatu (w miejsce poprzednio wysłanego) na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz tablicach ogłoszeniowych Państwa instytucji. Prosimy również o poinformowanie innymi kanałami ww. młodzież, znajomych i mieszkańców o organizowanym warsztacie. 

Szczegóły dot. ww. warsztatów na plakacie.

Proszę również o informację zwrotną z linkiem do zamieszczonego plakatu w celu udokumentowania promocji na obszarze LGD.

 

Szczegóły dot. ww. warsztatów na plakacie.Szanowni mieszkańcy Gmin Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce, Kobylin, Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju i wypełnienie załączonego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.

W poniższym Arkuszu Pomysłu prosimy przedstawić co chcieliby Państwo w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD.

Arkusz w wersji elektronicznej dostępny jest pod linkiem: ARKUSZ POMYSŁU

 

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.

Wypełnione Arkusze Pomysłu prosimy przekazać do 28 października 2022 roku:
- osobiście do siedziby Biura LGD (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub
- pocztą tradycyjną (na adres: ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub
- drogą elektroniczną za pomocą e-mail (skan na adres: lgd.opw@gmail.com)
- drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej wersji Arkusza Pomysłu (link do arkusza jest również dostępny na stronie http://slgdopw.pl/homepage.htm w zakładce WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2022)

Liczymy na Państwa pomoc!ZAPROSZENIE na INTERNETOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące opracowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR).

Drodzy Mieszkańcy!

W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" po raz trzeci mierzy się z wyzwaniem napisania kolejnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jak sama nazwa wskazuje jej opracowanie nie jest możliwe bez Waszego udziału i pomocy. Abyśmy mogli w niej uwzględnić lokalne potrzeby, problemy i oczekiwania, organizujemy INTERNETOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE podczas których chcemy wspólnie z Wami:

  • przeprowadzić analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD oraz oczekiwań jego mieszkańców,
  • określić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące na obszarze LGD,
  • wyznaczyć kierunki działania i założenia nowej LSR, w tym potencjalne cele strategii.

Konsultacje stacjonarne w tym zakresie zostały już przeprowadzone na obszarze gmin członkowskich LGD, tj.: Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce, Kobylin, Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie mogli na nie przybyć we wskazanych terminach, organizujemy internetowe konsultacje społeczne w formie ANKIET ON-LINE. Do ich wypełnienia zapraszamy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW z terenu ww. gmin, którzy nie wzięli udziału w spotkaniach stacjonarnych, w tym m.in. młodzież, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców każdego szczebla, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, osoby pracujące i bezrobotnych... To jest ten czas, gdy Wasz głos ma realne znaczenie w przyszłym rozwoju naszego wspólnego obszaru i jego mieszkańców!

Linki do ankiet:

*  ANKIETA SWOT https://forms.gle/WtA3p4zX2sGiVjN6A

*  MINI-ANKIETY https://forms.gle/mpLdJzomfUin39DS9

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

 


KONKURS na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

  1. na największą wielkopolską pyrę
  2. oraz na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

 

Uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30

 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie (w załączeniu). W załącznikach również karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki:

- regulamin

- karta zgłoszenia

- klauzula informacyjna


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat warunków życia na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR).

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/ePBPvRx1rUJDe6Zy5 (jeśli jeszcze Państwo jej nie wypełnili).

Termin na jej wypełnienie zostaje przedłużony do 30 czerwca 2022 r.


 
Nabor wniosków o przyznanie pomocy nr 13/2022.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

Więcej informacji tutaj


Nabor wniosków o przyznanie pomocy nr 14/2022.

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności

Więcej informacji tutaj
W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" (LGD) zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej.

Głównym celem funkcjonowania LGD jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta realizowana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest realizacja potrzeb mieszkańców. 

Zarówno podczas tworzenia dokumentu, jak i teraz, Państwa zdanie jest dla LGD niezmiernie istotne. W związku z tym LGD zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc w procesie monitoringu i ewaluacji, poprzez wypełnienie krótkiej ankiety internetowej dot. badania poziomu satysfakcji mieszkańców. Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii. 

W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD

adres: ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn

tel.kom.: +48 530 709 099

e-mail: lgd.opw@gmail.com

www.slgdopw.pl / www.facebook.com/SLGDOPW

 

LINK - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5c8938ea&&b=12ad69f49&&c=4920ad9d

Ważna informacja! Nie można modyfikować linku podczas wstawiania na stronę www.XXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie


więcej informacji tutajAnkieta dla mieszkańców w ramach ewaluacji on-going za rok 2020

przejdź tutajOGŁOSZENIE NABORU 12/2021 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przejdź do strony LGD - kliknij tutaj 


OGŁOSZENIE NABORU 11/2021 - ROZWÓJ, W TYM BUDOWA LUB PRZEBUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Przejdź do strony LGD - kliknij tutaj 


 Konkurs fotograficzny - ogłoszony przez wielkopolską JR KSOW 30 lipca 2020 r.:

https://www.umww.pl/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2020/07/30/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie/

http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/15671-konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie.htmlSZKOLENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU NA:

➢ 1..2..1 WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO,,
w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska lub prrzeciwdziałania zmianom klimatu
➢ 1..4..1 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
➢ 1..4..2 PROMOWANIE OBSZARU LSR

Zaproszenie na szkolenie w wersji .pdf

Ogłoszenie naboru nr 2/2020/G

Ogłoszenie naboru nr 3/2020/G

Ogłoszenie naboru nr 4/2020/G


Broszura przygotowana przez Działaj Lokalnie pt. "Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19".

Link do pogrania broszury: TUTAJ

BIURO SLGDOPW


ulotka informacyjna w formacie pdf


Drogi mieszkańcu! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej.

http://slgdopw.pl/opw/#aktualnosci/996-ankieta-w-ramach-monitoringu-i-ewaluacji-on-going


Nabór wniosków 10/2020 w zakresie Rozwoju, w tym budowy lub przebudowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz zgodnie z zapisami LSR 2016-2023:

Link do ogłoszenia: http://slgdopw.pl/content/attachments/993_1.OG%C5%81OSZENIE%20NABORU%2010_2020.pdf

Link do dokumentacji dot. naboru: http://slgdopw.pl/opw/#konkursy/nabory-2014-2020/nabory-konkursowe/nabor-202020/ogoszenie


Szanowni Państwo!

Informujemy o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych za pośrednictwem ankiety.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" (SLGDOPW) aktualizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zmiany obejmują m.in. kwoty wsparcia (grantu), co ma na celu dopasowanie wysokości pomocy do rzeczywistych potrzeb potencjalnych grantobiorców oraz realne oszacowanie wielkości wskaźników przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć.

W związku z powyższym SLGDOPW zwraca się do potencjalnych grantobiorców (organizacji pozarządowych, gmin i samorządowych instytucji kultury z obszaru objętego LSR) z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Jej wypełnienie zajmie ok 1 min. Spośród podanych wariantów proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi. Ankieta będzie aktywna do 20.10.2019 r.

LINK DO ANKIETY:

Konsultacje społeczne - ankieta

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


OGŁOSZENIE

NABOR WNIOSKÓW 9/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności

Więcej informacji tutaj

  

  


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" (SLGDOPW) aktualizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zmiany obejmują m.in. kwoty wsparcia (grantu), co ma na celu dopasowanie wysokości pomocy do rzeczywistych potrzeb potencjalnych grantobiorców oraz realne oszacowanie wielkości wskaźników przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć.

W związku z powyższym SLGDOPW zwraca się do potencjalnych grantobiorców (organizacji pozarządowych, gmin i samorządowych instytucji kultury z obszaru objętego LSR) z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Jej wypełnienie zajmie ok 1 min. Spośród podanych wariantów proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi. Ankieta będzie aktywna do 29.09.2019 r.

Dodatkowo, zwracamy się z prośbą do gmin członkowskich SLGDOPW o udostępnienie ankiety na stronach internetowych gmin oraz rozesłanie drogą elektroniczną informacji z prośbą o jej wypełnienie do potencjalnych grantobiorców.

Konsultacje społeczne - ankieta

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


LGD zrealizowało poprawnie pierwszy kamień milowy, dzięki czemu otrzymało dodatkowe środki na realizację przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) związanych z przedsiębiorczością.

LGD planuje przeznaczyć ww. środki na przedsięwzięcie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjność.

W związku z powyższym, w ramach konsultacji społecznych dotyczących diagnozy zapotrzebowania na realizację dodatkowych operacji w ramach przedsięwzięcia 1.3.1, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania zawarte w anonimowej ankiecie (zajmie to kilka sekund). Spośród podanych wariantów należy zaznaczyć tylko jedną wybraną odpowiedź.

Ankieta jest aktywna do 15.05.2019 r.

LINK DO ANKIETY


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" informuje o naborze wniosków o powierzenie grantu  - więcej informacji w załączniku tutaj


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł.

 

Szczegóły w linku TUTAJ


INFORMUJEMY o OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW 7/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie LGD.


INFORMUJEMY o OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW 8/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie LGD.

Zaproszenie na I edycję Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski:

- zaproszenie

- karta zgłoszenia

- regulamin
LGD na wydarzeniu pn. "Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania"

W dniach 25-28.03.2018 r. Stowarzyszenie LGD "Okno Południowej Wielkopolski" wzięło udział w wydarzeniu prezentującym dorobek i potencjał Lokalnych Grup Działania oraz promującym Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Poseł do PE Andrzej Grzyb we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli lokalne grupy działania​ z całego regionu,by zrealizować wydarzenie pn. „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”.Do Brukseli przybyli reprezentanci 26 LGD.

W ramach programu zorganizowano Konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji, co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb poseł do PE współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Wieczorem w największej przestrzeni wystawowej PE na stoiskach przygotowanych przez LGD prezentowano ich dorobek i potencjał w postaci publikacji, materiałów informacyjnych, video-prezentacji, wytwarzanych produktów, rękodzieła oraz degustowano regionalne tradycyjne potrawy, sery, wędliny, ciasta, miody, napoje i spirytuale pod hasłem "Wielkopolskie tradycje Wielkanocne". Na stoisku SLGDOPW zostało wystawione rękodzieło w wykonaniu Beaty Ptak, Wandy Ratajczak, Jolanty Stodolnej, Teresy Stodolnej, Anny Marczak, Małgorzaty John, Aliny Grzesiek, Lucyny Karolewskiej, Iwony Kaźmierczak, Ireny Marszałek i Joanny Kędzierskiej.

Inaugurację wieczoru wzbogaciły występy folklorystyczne młodzieżowego Szkolnego Zespół z Bukówca Górnego prezentujące m.in. ciągle żywe w regionie tradycje około Wielkanocne jak „lotanie z klekotami” czy „nowe lotko” oraz występy Kramskiej Kapeli Podwórkowej.

Całe wydarzenie było doskonałą promocją kultury Wielkopolski oraz potencjału i zaangażowania LGD w kultywowanie tradycji regionu, a także okazją do przybliżenia tematyki licznie przybyłym gościom z wielu krajów UE i z poza kontynentu.

 Żeby oddać głos na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" wyślij SMS o treści LGD.24 na nr 72355 (koszt SMSa to 2,46 zł z VAT). Konkurs trwa do 31 sierpnia br.

---
20 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" Wiceprezes Zbigniew Dolata i Sekretarz Joanna Ptak oraz reprezentant Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, podpisali, w obecności Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, umowę o przyznaniu pomocy związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2023.

LGD jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz działalności LGD można uzyskać w Biurze LGD, na www.slgdopw.pl lub www.facebook.com/SLGDOPW/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” (SLGDOPW) w latach 2009-2015 na terenie sześciu gmin tj. Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Zduny oraz Sulmierzyce, realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – LEADER na lata 2007-2013. Działania ukierunkowane były przede wszystkim na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców LGD, wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz rozwój rynku pracy, wzrost aktywności i rozwój kapitału ludzkiego a także skuteczną promocję obszaru LGD.

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 SLGDOPW w grudniu 2015 r. złożyło w ramach konkursu Zarządu Województwa Wielkopolskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). W wyniku oceny LSR na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” zajęła 9 miejsce spośród 31 LGD na liście rankingowej w województwie wielkopolskim i ok. 39 pozycję spośród prawie 300 LGD w skali ogólnopolskiej. Strategia uzyskała 221 punktów na 245 możliwych, co w ramach oceny mieści się w przedziale punktowym, który skutkuje otrzymaniem 100% wnioskowanej kwoty tj. 10.010.000,00 zł.

17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentanci SLGDOPW Prezes Franciszek Marszałek i Sekretarz Joanna Ptak oraz reprezentant Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski - podpisali, w obecności Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
LSR jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz działalności LGD można uzyskać w Biurze LGD, na www.slgdopw.pl lub www.facebook.com/SLGDOPW/
abc savoir vivre


warsztaty wystroju


Warsztaty rękodzielniczeOgłoszenie o naborze wniosków - KONKURS I/2014
Pobierz plakat
Warsztaty z zagospodarowania małej przestrzeni


Informacja:

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi WoP dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.


ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W STRZEGOWIE


ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W GAŁĄZKACH WIELKICH


Wznowienie akcji – PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI


Szkolenie z zakresu aktywizacji młodzieży do współpracy i działania


Szkolenie z zakresu świetlicy wiejskiej jako centrum aktywności wsi


Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na realizację operacji w ramach działania „Małe Projekty”


Szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania operacji w ramach działania „Małe Projekty”


Szkolenie z zakresu Odnawialnych Źródeł EnergiiFlorystyczne warsztaty rękodzielnicze - 20-21 marca 2013 r.(grupa VI) w Świetlicy w Ociążu, ul. Parkowa 8, Ociąż (gm. Nowe Skalmierzyce)


Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii: 19-20 marca 2013


Plakat

Regulamin


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" serdecznie zaprasza na florystyczne warsztaty rękodzielnicze


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu zarządzania sołectwem


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Konkurs przyjazna wieś


Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na realizację operacji w ramach działania „Małe Projekty”

Szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania operacji w ramach działania „Małe Projekty”


lgd